"Mycateatsyourfish."

แปลว่า:แมวของฉันกินปลาของคุณ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/FonYaowala1

ตอบถูกเเล้ว ก็ยังไม่ถูก ทั้งที่คำตอบเหมือนกิน เเก้ไขด้วยคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YLyO7

ใช้ๆเหมือนกัน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YLyO7

ใช้ๆ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YLyO7

ฉันตอบถูกเเล้วเเต่มันบอกว่าไม่ถูก

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YLyO7

ถูกเเล้วยังตรวจผิด

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/karee432520

ใช่ๆๆ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Bumbim2

ต​บถูกแล้วนะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย