"She cooks."

แปลว่า:เธอทำอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PAN442825

เธอทำอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KamonKaews

หล่อนทำอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/viva727118

หล่อนทำอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/.oOo.
.oOo.Plus
  • 16
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 9
  • 4

เธอปรุงอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Apple383985

ต้องเป็น เธอ/หล่อนทำอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tatcha4

เขา = he, เธอ = she

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย