"Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον."

Μετάφραση:It is very interesting.

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/AlmaGjini

Zggxyfu

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.