"She is my girlfriend."

แปลว่า:เธอเป็นแฟนของผม

June 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/weerapong1

เธอดีกว่าเค้า


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เพราะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย