"Some cats walk there."

แปลว่า:แมวบางตัวเดินที่นั่น

June 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wiroonpan

some cats walk there แมวบางตัวเดินที่นั้น ผมตอบ ผิดหรือถูก ใครช่วยตอบผมที่ครับ


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

อ่านแล้วประโยคมันไม่สมบูรณ์ในภาษาไทยเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย