"Somecatswalkthere."

แปลว่า:แมวบางตัวเดินที่นั่น

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wiroonpan

some cats walk there แมวบางตัวเดินที่นั้น ผมตอบ ผิดหรือถูก ใครช่วยตอบผมที่ครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

อ่านแล้วประโยคมันไม่สมบูรณ์ในภาษาไทยเลย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย