"They did not have it."

แปลว่า:พวกเขาไม่ได้มีมัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PlaiPlaiPl

They น่าจะแปลว่า พวกเขา มากกว่า พวกเธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย