"พวกเขาดื่ม"

แปลว่า:They drink.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/xstP6

เขากำลังดื่ม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mVWU4

กำลังดื่มต้อง drinking ไม่ใช่หรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/somrak2

ช่ายยย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ZT7m5

อ่านภาษาไทยให้ดีๆก่อนครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย