"The girl drinks water."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มน้ำ

June 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MVCY8

ฉันตอบถูกทำไมว่าฉันตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/ChandaneeV

ทำไมข้อนี้ถามอยู่หลายรอบจังคะ


https://www.duolingo.com/profile/vaVt8

ต้องเป็น This girl สิ


https://www.duolingo.com/profile/KHET355121

สวัสดี


https://www.duolingo.com/profile/kratai6

สนุกดี


https://www.duolingo.com/profile/paweenaonb

หวัดดี 555


https://www.duolingo.com/profile/June70219

ไม่ใช่คำตอบที่ถูกใช่มั้ยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/PatchareeR

ทำไมไม่ถูกล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/SarraMassa

ไม่ถูกเฉย


https://www.duolingo.com/profile/Lipfer

อะไรอีกเนี้ย


https://www.duolingo.com/profile/NitinanKha

ก็เฮียละครับ


https://www.duolingo.com/profile/gdg76

เสียงไม่ตรงตรงไหนนน


https://www.duolingo.com/profile/NaruebetKm

งงกับการเติม S มากครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย