Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I walk without shoes."

แปลว่า:ฉันเดินโดยไม่สวมรองเท้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/arthit8

ปรับปรุงทีครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JiN910623

ยังไม่ได้ปรับเลย ยังเหมือนเดิม เบื่อแล้ว เบื่อตรงหน้าคำถามที่ต้องเลือกอักขระภาษาไทย ที่ละตัวๆ มันชั่งเวียนวน คำเอาแน่ไม่ได้ เช่น ฉัน ผม เรา แล้วยังมี เค้า เขา หล่อน ยังไม่จบ ข้ามไปที่อักษร มีการหลอก ด ค ต ย ย่ หรือ อื่นๆ ทำให้สับสน หน้านี้จึงผิดมาก และตอบได้ช้ามากๆ   เหมือนกับมีเจตนาทำให้ฝรั่งหรือต่างชาติมาทดสอบมากกว่า

:.อยากให้เพิ่มตัวเลือกให้ปิดคำถามชนิดนี้ได้ และช่วยเพิ่มคำถามในลักษณะเลือกอักษรไทยเป็นคำๆ เช่นที่เลือกในภาษาอังกฤษ   ด้วยความปรารถนาดีครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JiN910623

ขอความกรุณาช่วยปรังปรุงให้นะครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา