"Iwalkwithoutshoes."

แปลว่า:ฉันเดินโดยไม่สวมรองเท้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/arthit8

ปรับปรุงทีครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JiN910623

ยังไม่ได้ปรับเลย ยังเหมือนเดิม เบื่อแล้ว เบื่อตรงหน้าคำถามที่ต้องเลือกอักขระภาษาไทย ที่ละตัวๆ มันชั่งเวียนวน คำเอาแน่ไม่ได้ เช่น ฉัน ผม เรา แล้วยังมี เค้า เขา หล่อน ยังไม่จบ ข้ามไปที่อักษร มีการหลอก ด ค ต ย ย่ หรือ อื่นๆ ทำให้สับสน หน้านี้จึงผิดมาก และตอบได้ช้ามากๆ   เหมือนกับมีเจตนาทำให้ฝรั่งหรือต่างชาติมาทดสอบมากกว่า

:.อยากให้เพิ่มตัวเลือกให้ปิดคำถามชนิดนี้ได้ และช่วยเพิ่มคำถามในลักษณะเลือกอักษรไทยเป็นคำๆ เช่นที่เลือกในภาษาอังกฤษ   ด้วยความปรารถนาดีครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JiN910623

ขอความกรุณาช่วยปรังปรุงให้นะครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JonyL.Telk

ฉันเดินโดยไม่สวมรองเท้า เป็นภาษาเขียนที่สวยมากครับ / ถ้าเป็นภาษาพูดง่ายๆ คือ ฉันเดินเท้าเปล่า / เป็น app ที่ดีครับ แค่ 1 ประโยคภาษาไทย มันแปลได้เยอะกว่าภาษาอังกฤษมาก จะให้ใส่มาทุกประโยคทุกรูปแบบ ก็สงสารคนทำ มีอีกหลายภาษาที่เค้าต้อง ผมเข้าใจคนทำนะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย