Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Children like games."

Dịch:Trẻ em thích những trò chơi.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThienNhi2205

Đọc đúng mà cứ kêu sai

1 năm trước