Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He swims."

แปลว่า:เขาว่ายน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Pimonphorn

ควรเขียนว่า เขาว่ายน้ำ คำว่า เค้า ไม่ถูกหลักภาษา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RTae3

เค้า ไม่มีในภาษาไทยคร้าบ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/D5wU6

คำว่า... นำ ใส่ไม้โทรแล้วไม่ขึ้นคะ...คำอื่นๆโอเคคะ คิดว่าที่พิมพ์อักษรมีปัญหาคำว่า นำ คะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Maki465714

ใช่ค่ะ มีปัญหาเหมือนกัน กับคำว่า "นํ้า"

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/Tata505

เบื่อมากเลยคำว่าเค้า คุณมึนภาษาไทยหรอ คนสร้างแอพเนีย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sareelp

ควรใช้คำว่า "เขาว่ายน้ำ"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/noon3456

"เขา" ว่ายน้ำค่ะ ไม่ใช่ "เค้า"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pond954103

ต้องใช้คำว่า "เขาว่ายน้ำ" นะคะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AphiwatJam

เขาว่ายน้ำ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา