"Her sister will help you."

แปลว่า:พี่สาวของเธอจะช่วยคุณ

June 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Rolilay

น้องสาวของคุณจะช่วยเธอไม่ได้หรอ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย