"It is possibly a bear."

แปลว่า:มันอาจจะเป็นหมี

June 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hUYX1

พิมพ์ถูกแล้วแต่บอกว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย