https://www.duolingo.com/NguyenQuoc0

[♥Grammar English♥]Topic: Mệnh đề quan hệ chỉ mục đích

NguyenQuoc0
 • 18
 • 11
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

haizz cô giáo dục đăng topic bài :v nên t đăng một bài cho nó có. Nói chung->hôm nay chúng ta sẽ học về mệnh đề quan hệ chỉ mục đích


Bắt đầu nèo :v

1. Cụm từ chỉ mục đích:

Khẳng định:

 • S + V + to / in order to / so as to + V1 …

Ex: + He went to France to study French.

 • DỊch : Anh ấy đã đi đến pháp để học tiếng pháp

Phủ định: + S + V + in order not to / so as not to + V1 …

Ex: She is hurrying so as not to miss the bus.

 • For + Noun: cũng có thể được dùng để nói đến mục đích của ai khi làm việc gì đó.

Ex: I went to the store for some bread.

Dịch : Tôi đã đi đến cửa hàn dể mua vài bánh mì

 • For + O + to-inf. dùng để nói đến mục đích liên quan hành động của người khác Ex: I gave him my address. I wanted him to write to me.

I gave him my address for him to write to me.

 1. Mệnh đề chỉ mục đích:

 2. Khẳng định:

 3. S + V + so that / in order that + S + will / can / would / could …+ V1 ...

Ex: I’ll try my best to study English so that I can find a better job.

DỊch: Tôi sẽ cố gắng hết sức để học tiếng anh để tôi có thể tìm được công việc tốt hơn

 • Phủ định:
 • S + V + so that / in order that + S + won’t / can’t / couldn’t / wouldn’t …+ V1 ..

Ex: I put the milk in the fridge in order that it won’t spoil.

Dịch: Tôi sẽ để học sữa ở trong tủ lanh để nó không hư hỏng

 • Note: Khi mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đich không cùng chủ từ thì không nên dùng cụm từ chỉ mục đích; có thể dùng for + O + to-inf

Ex: I left the door unlocked so that my son could get in.

Dịch: Tôi mở cánh cửa ra để con trai tôi có thể vào.

Or: I left the door unlocked for my son to get in.

Chú ý : Bài học kết thúc :v =))

Nguồn: ở đây nè :v

1 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/.Fransica.

Rút gọn nguồn đi cho đỡ @_@ mắt.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuoc0
NguyenQuoc0
 • 18
 • 11
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

đã rút :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nong92_

Nguồn rút gọn đi cho đỡ loạn mắt.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuoc0
NguyenQuoc0
 • 18
 • 11
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

rút ròi :V

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Mu-...

Ko cần phải thêm cái chữ "Grammar English" âu -.-

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuoc0
NguyenQuoc0
 • 18
 • 11
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

ờ, cho đẹp :Đ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/..LinLin-Yujin..
..LinLin-Yujin..
 • 25
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 472

Đã học hết nhưng dù sao cũng tặng em 1 like..............~! (cửa hàng chứ ko phải cửa hàn >_<)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuoc0
NguyenQuoc0
 • 18
 • 11
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

thanks chị :Đ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huydepzai3

ê có khỏe không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenQuoc0
NguyenQuoc0
 • 18
 • 11
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

?? bn là ai ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huydepzai3

huydep zai dday

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.