Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/E_Rik

5 Câu nói truyền cảm hứng của Taylor Swift. ^^~~

Tôi nghĩ bạn không ngừng sáng tạo khi bạn hạnh phúc.


Bất cứ khi nào người khác nói tôi không thể làm điếu gì đó, tôi càng có thêm động lực để làm nó.


Thậm chí khi bạn đang hạnh phúc với cuộc sống bạn đã lựa chọn, bạn vẫn tò mò về những lựa chọn khác.


Tôi đặt nhiều ưu tiên cho việc trở nên hạnh phúc, thật ra là tôi chọn và đuổi theo nó.


Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, hãy cư xử tốt. Việc cư xử tốt với mọi người chính là tài sản mà bạn để lại.


Nguồn : VneXpress.net

Thank for watching!

1 năm trước

12 Nhận xét