Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I have water."

แปลว่า:ฉันมีน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mCoU8

ณันทำไม่ได้ ฉันคิดว่ามันถูกเเล้วเเต่มันไม่ถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kankanit2

ไม่ถูกได้ไง ก็พิมพ์ถูกแก้ด้วยค่ะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา