"He sees an animal."

แปลว่า:เขาเห็นสัตว์ตัวหนึ่ง

June 23, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pimonphorn

ควรเขียนว่า เขา ไม่ใช่ เค้า


https://www.duolingo.com/profile/pammoome

มันเหลือให้กูเติม แค่ ต ว ห นึ่ ง กูเลยตอบไปว่า เขาเห็นสัตว์ สรุปกูตอบผิด ก็ ตเต่า ของมึง ไม่มีมึงมันไม่มี ไม้หันอากาศอ่ะ สัส แก้ไขด้วย ไม่ใช่ปบ่อยปะละเลยไม่รอบคอบเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน