Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ให้เขาฟัง"

แปลว่า:I read him the newspaper.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanya509420

ตอบข้อไหนก็บอกว่าผิดค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 19
  • 12
  • 9
  • 9

บางครั้งมีมากกว่าหนึ่งข้อที่ถูกต้องครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chanayoot

ตอบข้อ 3 คับ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/lOxQ7

ตอบข้อไหนก็ผิด

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/callmedm

เอาจริงๆมันมีข้อถูกสองข้อครับ แต่มันบอกว่าผิดเพราะซ้ำกัน ระบบผีบ้าผีบอ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา