"We want a motorcycle."

แปลว่า:พวกเราอยากได้รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

June 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ancxff

ไม่มีคำว่าพวก

June 24, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย