"She wears my shoes."

แปลว่า:เธอสวมรองเท้าของฉัน

June 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MicRungrod

เธอสวมรองเท้าของฉัน


https://www.duolingo.com/profile/npka

She น่าจะใช่ เธอมากกว่า


https://www.duolingo.com/profile/bIBO937887

เสียวมากก เวลาตอบภาษาไทย เพราะกลัวตอบไม่ตรงใจแอป รองเท้า จะใช้ สวม หรือ ใส่ ดี 555


https://www.duolingo.com/profile/papim8975

ใช้ She แต่แปลว่า เขาใส่รองเท้าของผม??? คทออะไร


https://www.duolingo.com/profile/toong4

สระ "า" น่าจะหายไปหนึ่งตัวจากคำตอบ


https://www.duolingo.com/profile/Aey146500

น่าจะใช้คำว่าเธอหรือหล่อนมากกว่านะคะ


https://www.duolingo.com/profile/BestRittib

ใช้ She ไม่น่าจะแปลเป็น เค้า อ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตรวจดูใหม่ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/tarn69486

เหมือนสระกับพยัญชนะตกหล่นนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย