"Shewearsmyshoes."

แปลว่า:เธอสวมรองเท้าของฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/npka

She น่าจะใช่ เธอมากกว่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MicRungrod

เธอสวมรองเท้าของฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/papim8975

ใช้ She แต่แปลว่า เขาใส่รองเท้าของผม??? คทออะไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/toong4

สระ "า" น่าจะหายไปหนึ่งตัวจากคำตอบ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Aey146500

น่าจะใช้คำว่าเธอหรือหล่อนมากกว่านะคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BestRittib

ใช้ She ไม่น่าจะแปลเป็น เค้า อ่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ตรวจดูใหม่ด้วย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย