"We drink coffee."

แปลว่า:พวกเราดื่มกาแฟ

June 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hB3E4

ตอบถูกเเล้วเเท้ๆ เเต่ยังผิดๆอยู่นั้นละ -_- เห้อ เศร้าาว้ะ


https://www.duolingo.com/profile/IsareeTavi

ตอบเเล้วยังผิด หงุดหงิด


https://www.duolingo.com/profile/bank13611

สำเสนียงไม่ได้ครับ


https://www.duolingo.com/profile/rerekhawsa

เราดื่มกาแฟก็ได้มะ


https://www.duolingo.com/profile/kittimamek

ไม่ได้จ้า we หรือ they เป็นสรรพนามที่ใช้เรียกคน สัตว์ ๚ล๚ ที่เป็นหมู่ หรือ กลุ่ม นับตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เช่น We read a book = พวกเราอ่านหนังสือ จ้าา


https://www.duolingo.com/profile/jammam1

ก็ตอบถูกเเล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย