"No, not her."

แปลว่า:ไม่ ไม่ใช่เธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/.B62o

ไม่,ไม่ใช่เธอ แบบนี้ก้อไม่ได้? โอ้ววว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/re732

เเบบนี้ก็ได้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Punchchyy

ยากกกกก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopon1999

เริ่มยากล่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย