"No, not her."

แปลว่า:ไม่ ไม่ใช่เธอ

June 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/re732

เเบบนี้ก็ได้


https://www.duolingo.com/profile/rachasagreen

ต้องตอบว่า​ ไม่, ไม่ใช่เธอ


https://www.duolingo.com/profile/.B62o

ไม่,ไม่ใช่เธอ แบบนี้ก้อไม่ได้? โอ้ววว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย