"He listens."

แปลว่า:เขาฟัง

June 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tata505

She = เธอ,หล่อน


https://www.duolingo.com/profile/Tata505

He = เขา


https://www.duolingo.com/profile/Theerapong9

ควรแปลว่า เขาฟัง น่าจะถูกกว่า เธอฟัง นะ


https://www.duolingo.com/profile/npka

เขาฟังสิ


https://www.duolingo.com/profile/chanakanIn

มั่วมากเลยอะ He จะแปลว่าเธอได้ไง??? ควรลบแอพด่วน เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่มั่วมากกก


https://www.duolingo.com/profile/Super-Jay1

555 l agree with you but program receive speaking sound,it bad.


https://www.duolingo.com/profile/PINPALYFUL

เขาฟัง


https://www.duolingo.com/profile/kSugarSuga

เขาไม่ใช่เธอ


https://www.duolingo.com/profile/AurasaPaun

He=เขา (ผู้ชาย)น่าจะเป็นเขาฟังจะถูกกว่าเธอฟังนะ


https://www.duolingo.com/profile/Gmail752129

เขา เหอะะ -__-


https://www.duolingo.com/profile/Phitsuda1

เธออีกละ


https://www.duolingo.com/profile/NoonThanra

He ต้องใส่ช้อย ว่า 'เขา' ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตรวจดูอีกครั้ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย