"He listens."

แปลว่า:เขาฟัง

June 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tata505

She = เธอ,หล่อน

July 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tata505

He = เขา

July 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Theerapong9

ควรแปลว่า เขาฟัง น่าจะถูกกว่า เธอฟัง นะ

June 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/npka

เขาฟังสิ

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chanakanIn

มั่วมากเลยอะ He จะแปลว่าเธอได้ไง??? ควรลบแอพด่วน เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่มั่วมากกก

July 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Super-Jay1

555 l agree with you but program receive speaking sound,it bad.

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/PINPALYFUL

เขาฟัง

October 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/kSugarSuga

เขาไม่ใช่เธอ

November 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/AurasaPaun

He=เขา (ผู้ชาย)น่าจะเป็นเขาฟังจะถูกกว่าเธอฟังนะ

November 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Gmail752129

เขา เหอะะ -__-

December 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Phitsuda1

เธออีกละ

December 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NoonThanra

He ต้องใส่ช้อย ว่า 'เขา' ค่ะ

December 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตรวจดูอีกครั้ง

July 16, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย