"Your shirt is clean."

แปลว่า:เสื้อเชิ้ตของคุณสะอาด

June 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

แปลผิดหรือคะ


https://www.duolingo.com/profile/YingAonApo

ตอบถูกแต่บอกว่าผิด งง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย