Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"How is your sister today?"

แปลว่า:วันนี้พี่สาวของเธอเป็นอย่างไรบ้าง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/B.ptrp1

ตอบว่า พี่สาวของคุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ ก็ผิดอะ เซง -*-

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา