"ฉันไม่ทำงานทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์"

แปลว่า:I work neither Saturday nor Sunday.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/B.ptrp1

I do not work on Saturday and Sunday. ตอบแบบนี้ผิด?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RinradaFom

คือก็ถูกแหละ แต่บทนี้ต้องการให้สร้างประโยคที่มีคำกริยาวิเศษณ์ จึงต้องใช้ neither nor

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย