1. Forum
 2. >
 3. Topic: Polish
 4. >
 5. Polish numerals(liczebniki)

https://www.duolingo.com/profile/SashaVolko1

Polish numerals(liczebniki)

IMHO this Polish course has a very bad explanation about Polish numerals. You can learn basic numbers like jeden, dwa, trzy, cztery and etc. In real life we use them with nouns or verbs. I will try to explain you this.

2 3 4

Rodzaj męskoosobowy:

 • 2(dwaj) synowie idą/szli;

 • 3(trzej) uczniowie idą/szli;

 • 4(czterej) studenci idą/szli;

Rodzaj niemęskoosobowy:

 • 2(dwie) córki idą/szły;

 • 3(trzy) uczennice idą/szły;

 • 4(cztery) studentki idą/szły;

M.(kto? co?) trzej dziadkowie, cztery babcie;

D.(kogo? czego?) trzech dziadków, czterech babć;

C.(komu? czemu?) trzem dziadkom, czterem babciom;

B.(kogo? co?) trzech dziadków, cztery babcie;

N.(kim? czym?) trzema dziadkami, czterema babciami;

Msc.(o kim? o czym?) o trzech dziadkach, o czterech babciach

(Use this only with numbers 2, 3, 4)

From 5 to infinity

Rodzaj męskoosobowy:

 • 5(pięciu) synów idzie/szło;

 • 12(dwunastu) uczniów idzie/szło;

 • 20(dwudziestu) studentów idzie/szło;

(If you want i can send you by email all this numerals just leave your email in comments)

Rodzaj niemęskoosobowy:

 • pięć córek idzie/szło;

 • dwanaście uczennic idzie/szło;

 • dwadzieścia studentek idzie/szło;

Numerals like dwoje, pięcioro, czworo, siedmioro, dziesięcioro and etc, we use, when we have noun that uses only in plural (czworo drzwi, siedmioro nożyc), when we have something small like kurczęta(chicken's kids), niemowlęta(babies) (ośmioro kurcząt, dziesięcioro niemowląt), when we have two genders together (dwoje dzieci, osiemdziesięcioro ludzi, siedemnaścioro uczniów)

M.(kto? co?) pięcioro ludzi;

D.(kogo? czego?) pięciorga ludzi;

C.(komu? czemu?)pięciorgu ludziom;

B.(kogo? co?) pięcioro ludzi;

N.(kim? czym?) pięciorgiem ludzi;

Msc.(o kim? o czym?) o pięciorgu ludziach

Dziękuję za uwagę;)

P.S. Przepraszam jeśli zrobiłem jakieś błędy w tym artykule.

June 26, 2017

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Kansalainen

Fantastyczna tabela o bardzo trudnym temacie :) Sami Polacy się w tym czasem gubią. Gratuluję.

Tylko kilka drobnych poprawek:

"Rodzaj męskoosobowy: -2(dwaj) synowie idą/szli; -3(trzej) uczniowie idą/szli; -4(czterej) studenci idą/szli; Rodzaj niemęskoosobowy: -2(dwie) córki idą/szły; -3(trzy) uczeNNICE idą/szły; (UCZENNICE) -4(cztery) studentki idą/szły; M.(kto? co?) trzej dziadkowie, cztery babcie; D.(kogo? czego?) trzech dziadków, czterech babć; C.(komu? czemu?) trzem dziadkom, czterem babciom; B.(kogo? co?) trzech dziadków, cztery babcie; N.(kim? czym?) trzEma dziadkami, czterema babciami; (TRZEMA) Msc.(o kim? o czym?) o trzech dziadkach, o czterech babciach (Use this only with numbers 2, 3, 4) From 5 to infinity Rodzaj męskoosobowy: -5(pięciu) synów idzie/szło; -12(dwunastu) uczniów idzie/szło; -20(dwudzieSTU) studentów idzie/szło; (DWUDZIESTU) (If you want i can send you by email all this numerals just leave your email in comments) Rodzaj niemęskoosobowy: -pięĆ cÓrek idzie/szło; (PIĘĆ CÓREK)) -dwanaście uczenNic idzie/szło; (UCZENNIC) • dwadzieścia studentek idzie/szło; Numerals like dwoje, pięcioro, czworo, siedmioro, dziesięcioro and etc, we use, when we have noun that uses only in plural (czworo drzwi, siedmioro nożyc), when we have something small like kurczęta(chicken's kids), niemowlęta(babies) (ośmioro kurcząt, dziesięcioro niemowląt), when we have two genders together (dwoje dzieci, osiemdziesięcioro ludzi, siedemnaścioro uczniów) M.(kto? co?) pięcioro ludzi; D.(kogo? czego?) pięciorga ludzi; C.(komu? czemu?)pięciorgu ludziom; B.(kogo? co?) pięcioro ludzi; N.(kim? czym?) pięciorgIem ludzi; (PIĘCIORGIEM) Msc.(o kim? o czym?) o pięciorgu ludziach"

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SashaVolko1

edit

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Enzfj2
 • 1264

One more kind is missing - męsko-nieosobowy(?) for 2: dwa samochody, ptaki, also applies to neuter: dwa drzewa, pola

June 27, 2017
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.