"I like roses."

แปลว่า:ฉันชอบดอกกุหลาบ

June 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NattKullav1

"ฉันชอบกุหลาบ" คำตอบของฉันน่าจะถูกต้องเช่นกัน.
แจ้งแล้ว 2017/06/26

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย