Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đang xem tin tức trên TV."

Dịch:We are watching the news on TV.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynTrinh152120

Cả ba câu đều bị đánh sai là sao vậy?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Bạn chỉ chọn những câu nào mà bạn cho là đúng thôi. Một câu hỏi dạng bài tập lựa chọn có thể chỉ có một câu trả lời đúng (1/3 đáp án là đúng). Nhưng cũng có thể ở một bài tập tương tự có hai câu trả lời đúng (2/3 đáp án là đúng).

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duc866371

Tv với television khác nhau à?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

ADMIN nên chuẩn hóa câu trả lời, không nên lúc này dùng từ này lúc khác dùng từ khác. Như TV = tivi, ti vi, television, TV. Cám ơn

4 tháng trước