https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

Bài tập Tinycards tuần 2 - [CLB ♥Totoro Club♥]

I) Bài tập tuần 2 đây...

Vegetable

Cuối tuần chụp màn hình r tổng kết gc trao giải nha.

5 lings /2 lesson

II) Kết quả game đăng ảnh:

Nhất: GxusSky

Nhì: Lovely...FloraKayla_Cute

Ba: ...Miku-sun....Ghost.

KK: ...2k5... , -...Yuuki...-...2Gk...

Ai đăng nhiều ảnh quá quy định sẽ ko có giải dù đẹp ntn đi chăng nx. Vậy nhớ đời lần sau đăng đăng thêm nx nhea ^=^


nhớ là chỉ trao giải cho những ai đăng ảnh ( bt tinycards ấy ) hẳn hoi thoy nha...

lần này ai gửi link mà ko đăng ảnh hẳn hoi tuôi ko cho nhận lings nx...

các giải mini game với ảnh bt này cuối tuần đăng, đừng ai đòi nhận giải vào những ngày ko phải ngày tổng kết ~

June 27, 2017

56 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/-...Kayla...-

thế là b/h nhận giải lun hả thớt

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tae...Tae

hi em

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Kayla...-

chj TAE .... hú hú, chị onl r (lên mail chat cho tiện đê chj, ở đây là topic của ngừi ta mà chj. thobongxinhxinh1706@gmail.com)

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tae...Tae

cj hem chơi mail xl em nhe

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

no, cuối tuần

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Kayla...-

... (rớt đài)

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Ariana...

Chị ơi, em làm countries rồi :'(

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

countries chưa hoàn thiện nên có lm trc cx cha đk j ^.~

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Ariana...

Chiều hôm qua em làm flowers chưa kịp chụp màn hình, bây giờ mất vàng có đc ko cj?

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

làm lại ik r chụp, thưởng luôn

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Chinatweuts

nhiều v

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Chinatweuts

mà u ko ghi nghĩa ai mà hiểu đc ==" học bằng niềm tin ak hay chỉ học hình ảnh thôi

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

lười

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Chinatweuts

thế học cx bằng ko a :)))

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

hình như u ko có trong club

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HackByHAcker

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HackByHAcker

mk la SouthernMountain

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

và bạn ấy hình như cx ko co trong club

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SouthernMountain

mk so 31

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Gc2k3

ờ, u số 32

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Hi BFF , mk là 31 nè ==

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HackByHAcker

on ko

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HackByHAcker

BFF ơi!!

February 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/GxusSky

cmt~ sẵn khen ava của gx cái coi =3=

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

cuối tuần là lúc trao giải mini game trong tuần..nên gx tự hiểu

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Anime-Ai

xin lỗi đã cắt chuyện bạn nhưng bạn có thể cho mk vào được ko

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Kaito...

Xong rùi nè , sẵn tiện cho cmt cái đăng ảnh

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

tất cả để cuối tuần ~

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Charlotte.282

tuôi úp lên imgur rồi đưa lên đây nhưng ảnh bị lỗi thì phải làm như thế lào? -_-

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

tự xử lý thoai, tuôi đây đâu phải siêu nhân~

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/....LinYujin....

Chị chỉ đăng thêm chơi thui mà...........z cũng bị loại nữa.........T~T

Sẵn tiện, chị nộp bài lun nhé, đã học xong ùi..........^-^

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trc khi dùng

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Merci.

tui muốn tg lớp hc

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

u đk r mà

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Merci.

vậy à ==

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

Link đây : http://imgur.com/a/Bxlpz Thôi đi bổ dưỡng đã , mỏi cái tay...

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trc khi dùng

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

OH dear sorry...

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/lenix.
  • Em là Minz :v BFF hờ của Ariana ~ Bạn ấy nhờ em chụp màn hình giùm vì lap bạn ấy ở nhà bà ngoại :v ~ Bạn ấy nè : http://imgur.com/rKQoxq7

~ Và nick của bạn ấy đã làm xong bài : Imgur

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Ariana...

Cảm ơn bà nhiều nhé!

June 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

:>

June 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trnvnh6

https://tiny.cards/decks/8141e364-9d98-4ff9-9e39-d7faee7b3d77

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HackByHAcker

mk xong flower: http://imgur.com/6v9HyUa

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Anime-Ai

cho mk tg với nha bạn

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

Sao bn chưa TK?

July 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Gc...

tuần này bận nên tuần sau TK cả hai tuần luôn

July 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LeCongDat1

TinyCards Exercise Week 2 - [CLB ♥ Totoro Club ♥] 25 22 10 6 6 6 2 28 I) exercise week 2 here ...

Vegetable

Weekend r screenshot.

5 lings / 2 lesson

II) Game results posted pictures:

Most: GxusSky

Second: Lovely ... Flora and Kayla_Cute

Ba: ... Miku-sun ... and .Ghost.

KK: ... 2k5 ..., -... Yuuki ...- and ... 2Gk ...

Who posted more photos too many rules will not be nice though nx. So remember to post next life nx nhea ^ ^

Remember to only award to those who post the photo (bt tinycards he) to make the house ...

This time anyone who send a link that did not post a picture I would not give up lings nx ...

Miniature games with this week's bt, do not ask for awards on non-final days

Give Lingot200 53 weeks ago

Submit a new comment There are 53 comments

Kayla_Cute 12 7 38 So b / h received the lun argument

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Tae ... Tae 9 6 Hi em

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Kayla_Cute 12 7 38 Chj TAE .... howls, onl r (on the chat mail for chj, here is the topic of our people that chj thjongxinhxinh1706@gmail.com)

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Tae ... Tae 9 6 Cj hem play mail xl em nhe

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 No, last week

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Kayla_Cute 12 7 38 ... (dropped radio)

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Ariana ... 4 4 17 Sister, I made the country then: '(

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 Incomplete countries should have the same preceding parent

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Ariana ... 4 4 17 Yesterday afternoon, I made flowers before the screen shot, now lose the gold is not cj?

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 Remake ik r shooting, bonus always

0Sold Lingot • 3 weeks ago

... 9 9 9 9 7 5 7 Many v

0Sold Lingot • 3 weeks ago

... 9 9 9 9 7 5 7 U do not mean anyone who understands == "learn by faith ak or just learn the picture only

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 tongue

0Sold Lingot • 3 weeks ago

... 9 9 9 9 7 5 7 Learning cx by ko a :)))

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Lovely ... Flora 19 7 103 Cmt Lovely ... Flora second prize (hihj lucky)

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 Read the manual before use

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Southernmoun 7 Done r: http: //imgur.com/SHV4fii

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 Looks like u are not in the club

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Southernmoun 7 neck

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Southernmoun 7 Mk la SouthernMountain

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 And he looks like he's not in the club

0Sold Lingot • 3 weeks ago

SouthernMountain 6 Mk so 31

0 for Lingot • 3 weeks ago

Gc..2k3 7 U, u No. 32

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Thanhthuyan 8 5 2 2 97 Hi BFF, mk is 31 nè ==

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Southernmoun 7 He ko

0 for Lingot • 3 weeks ago

GxusSky 25 11 8 6 58 Cmt ~ ready to praise ava of gx = 3 = glory

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 Weekend is at the mini game awards this week .. so gx self-understanding

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Anime-Ai 10 Sorry to cut you off but you can give mk a chance

0Sold Lingot • 3 weeks ago

2k5 ... 13 10 8 7 2 2 2 2 112 Congratulations nè, is convenient for cmt post photos

0Sold Lingot2 • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 All to the weekend ~

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Crazy girl I raised up imgur and put up here but the picture is wrong then how to do? -_-

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 Self-handling, I'm not superhero here

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Shinohara-Akari 15 80 She just posted more play that ............ also eliminated again ......... T ~ T

LUCKY, LOVE LOVE, LOOK AT LOVE ......... ^ - ^

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 Read the manual before use

0Sold Lingot • 3 weeks ago

  • A3_Manga ...- 9 3 2 47 I want to study class

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 U r r that

0Sold Lingot • 3 weeks ago

  • A3_Manga ...- 9 3 2 47 So ==

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Lovely .. Smile .. 12 7 178 Link here: http://imgur.com/a/Bxlpz Do not go to nutritious, tired hands ...

0Sold Lingot • 3 weeks ago

25 22 10 6 6 6 2 28 Read the manual before use

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Lovely .. Smile .. 12 7 178 OH dear sorry ...

0Sold Lingot • 3 weeks ago

-NguyetTheAn 11 7 3 169 I'm Minz: v Arian BFF ~ She thanks her for taking screenshots because she's at her grandmother's house: v ~ She is: http://imgur.com/rKQoxq7 ~ And his nickname is done Imgur

0Sold Lingot • 3 weeks ago

Ariana ... 4 4 17 Thank you so much!

0Sold Lingot • 3 weeks ago

-NguyetTheAn 11 7 3 169 :>

0to answer

July 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Cherry...-

BFF?

September 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LeCongDat1

ai hiểu được là thánh, cấm lên google dịch nha các bạn

July 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Anime-Ai

ọe ọe

July 28, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.