"Heeatsbread."

แปลว่า:เขากินขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chanya322776

ทำไมใส่s

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AkAblaze

ประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s ครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

Here's a few links to some explanations:

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย