"It is an orange."

แปลว่า:มันคือส้ม

June 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nipon11

มันคือส้มลูกหนึ่ง ทีงี้ใส่"ลูกหนึ่ง"แล้วผิดนะครับ ก่อนหน้านี้ไม่ใส่ก็ให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/Thanawat581380

มอ ม หาย


https://www.duolingo.com/profile/TudWanchal

Úýuh nmmlomm Mli

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน