Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I would like to go swimming."

แปลว่า:ฉันอยากจะไปว่ายน้ํา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Manee439426

ตอบถูกตามเฉลยทำไมไม่ผ่าน ไม่เข้าใจ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/punyasin

ผมอยากจะไปว่ายน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LeeToshite
LeeToshite
 • 25
 • 9
 • 9
 • 7
 • 2
 • 2
 • 2
 • 104

ต้องพิมพ์คำว่า "น้ำ" แบบนี้ครับถึงจะผ่าน น น้ น้ํ น้ํา

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LeeToshite
LeeToshite
 • 25
 • 9
 • 9
 • 7
 • 2
 • 2
 • 2
 • 104

ต้องพิมพ์คำว่า "น้ำ" แบบนี้จึงจะผ่านครับ

น หนู ไม้โท นิคหิต(หยาดน้ำค้าง-ํ) สระอา

น น้ น้ํ น้ํา

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TheMan747492

I give up.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา