"She will sleep tonight."

แปลว่า:เธอจะนอนคืนนี้

June 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SwizKorn

เธอจะหลับในคืนนี้

June 28, 2017

https://www.duolingo.com/ploy702558

เธอจะนอนคืนนี้

August 31, 2017

https://www.duolingo.com/pae_look

เธอจะนอนคืนนี้

September 13, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย