"พ่อของฉันดื่มไวน์"

แปลว่า:My dad drinks wine.

June 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ViRuSkill

I hate this app

June 29, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย