https://www.duolingo.com/bagpiper88

Take off your shoes / Take your shoes off

Moje pytanie dotyczy powszechnie uzywanych zwrotow :

Take off your shoes / Take your shoes off

jaka jest poprawna forma i od czego zalezy? "Take off...." czy "take .... off"?

To same np. z "pick up the phone" i "pick me up" itp. Jaka jest zasada?

1 rok temu

1 komentarz


https://www.duolingo.com/mihxal
  • 11
  • 10

Zasada jest taka, że tzw. phrasal verbs (czasowniki frazowe) mogą być rozdzielne lub nie. Jeśli są one rozdzielne, to rzeczownik (lub zaimek) można wstawić pomiędzy czasownik a towarzyszący mu przyimek/przysłówek lub użyć go po całym wyrażeniu składającym się z czasownika i odpowiedniego przyimka/przysłówka.

Dodatkowo warto pamiętać, że zaimek (np. me, him, her, it) zawsze powinien być umieszczony pomiędzy czasownikiem a przyimkiem/przysłówkiem.

Natomiast jeśli dany phrasal verb nie jest rozdzielny, to tylko druga z powyższych opcji jest możliwa.

http://www.bryk.pl/wypracowania/jezyki/angielski/23364-separable_and_inseparable_prasal_verbs.html

1 rok temu
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.