"How do they know?"

แปลว่า:พวกเขารู้ได้ยังไง

June 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nattirat

พวกเขา..พวกเธอ... they...เป็นคำเดียวกันค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/WipapornBu

คำภาษาไทยในกล่องไมครบ


https://www.duolingo.com/profile/WipapornBu

งไง ยั

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย