"My parents play tennis."

แปลว่า:พ่อแม่ของฉันเล่นเทนนิส

June 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ramuness

ผู้ปกครองของฉันเล่นเทนนิส?


https://www.duolingo.com/profile/pon577236

ตอบถูแต่บอกไม่ถูก งงงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย