"I am younger than you."

แปลว่า:ฉันอายุน้อยกว่าคุณ

June 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/.B62o

ใช้คำว่าหนุ่มกว่าไม่ได้ ต้องใช้คำว่าอายุ โอ้วๆ


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย