"Iamyoungerthanyou."

แปลว่า:ฉันอายุน้อยกว่าคุณ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/.B62o

ใช้คำว่าหนุ่มกว่าไม่ได้ ต้องใช้คำว่าอายุ โอ้วๆ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย