"I will give you an answer."

แปลว่า:ฉันจะให้คำตอบกับคุณ

June 29, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย