"My book is black."

แปลว่า:หนังสือของฉันสีดำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oasdayut

แย่มากตอบถูกแล้วยังจะบอกไม่ถูกอีกแก้ไขด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/panut5

ใช่ๆ หนังสือของฉันเป็นสีดำ ผิดตรงไหน Y_Y

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopon1999

ตอบเหมือนกัน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/VpnS9

ด่วน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JumpWeerac

Is คือไร

20ชั่วโมงที่แล้ว 20 ชั่วโมงที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย