"My skirt is not yellow."

แปลว่า:กระโปรงของฉันไม่ได้เป็นสีเหลือง

June 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nananan8

กระโปรงดูเป็นของใช้ของผู้หญิง ควรใช้คำว่าฉันจะเหมาะสมกว่าผม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย