"Myskirtisnotyellow."

แปลว่า:กระโปรงของฉันไม่ได้เป็นสีเหลือง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nananan8

กระโปรงดูเป็นของใช้ของผู้หญิง ควรใช้คำว่าฉันจะเหมาะสมกว่าผม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย