"กระโปรงเป็นสีแดง"

แปลว่า:The dress is red.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nananan8

ชุดกระโปรงเป็นสีแดง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mind.Aris

กระโปรงเป็นสีแดง = The skirt is red. Not The dress is red.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/yoke816285

The skirt is red !!!! you understant??

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย