"What did she add?"

แปลว่า:เธอได้เพิ่มอะไร

June 30, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/SdDA7

จะให้แปลว่าอะไรครับ

June 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SdDA7

ตอบตามเฉลยยังผิดเลยครับ

June 30, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย