"เขากินเกลือ"

แปลว่า:He eats salt.

July 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TruzherQruz

ก็กินเหลือทุกครั้งที่กดกาชา


https://www.duolingo.com/profile/93902

ทำไมต้องSหลังคำว่ากิน


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

Here's a few links to some explanations:


https://www.duolingo.com/profile/jubjibThap

เพราะว่ามันคือคํานามนับไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/NipawannEi

เพราะ he เป็นเอกพจน์

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย