"เขากินเกลือ"

แปลว่า:He eats salt.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/93902

ทำไมต้องSหลังคำว่ากิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

Here's a few links to some explanations:

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jubjibThap

เพราะว่ามันคือคํานามนับไม่ได้

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TruzherQru

ก็กินเหลือทุกครั้งที่กดกาชา

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย