"Hecooksfood."

แปลว่า:เขาทำอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/viva727118

เขาทำอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Fu-i

เขา ไม่ใช่ เธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JoeWern-Fa

EG8B93 เชิญเข้าร่วมคลับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sunday_F
Sunday_F
  • 14
  • 14
  • 10
  • 7
  • 5
  • 3
  • 3
  • 523

มีข้อที่คล้ายกัน เธอทำอาหาร >> She cooks food ทำไมผิดอะ เฉลยคำตอบเป็น She cooks ไม่ต้องใส่ food อย่างนี้ก็ได้เหรออออ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย