"เป็ดกินข้าว"

แปลว่า:The duck eats rice.

July 1, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย