Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó là một công nghệ mới."

Dịch:That is a new technology.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangngPhm

Sao dùng it is lại bị sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dashboard99
Dashboard99
 • 22
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

It is a new technology = Nó là một công nghệ mới.

That is a new technology = Đó là một công nghệ mới.

1 năm trước