"ฉันนอน"

แปลว่า:I sleep.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/HiBlueprin

อ.ฝรั่งเคยสอนว่า ฉันนอน = i lie , i sleep = ฉันหลับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

Hmm, yeah, sometimes I encounter นอน getting interpreted as lying down, reclining. On other occasions though, it does seem to equate more to "sleeping".

Some examples of interest:

  • "พระนอน". Sometimes I see this translated as "Reclining Buddha", on other occasions as "Sleeping Buddha"
  • "ง่วงนอน" = Sleepy
  • นอนแล้วหรือยัง = Are you asleep yet?
  • แนวนอน = horizontal line (so I suppose that's like a line that is lying down? :D)
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/aimcsnn

Thankyou

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย